Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά ΕπιδόματαΧορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

" Με το παρόν έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις όπου ζητούνται από τον ΟΠΕΚΑ Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα, οι υπηρεσίες του θα αποστέλλουν έγγραφο στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με το οποίο θα ζητείται η πληροφορία εάν ο/η αιτών/ούσα το Προνοιακό Αναπηρικό Επίδομα δικαιούται σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (επισυνάπτεται τύπος εγγράφου)".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου