Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Διευκρινήσεις από το Υπ. Παιδείας για τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών και τη διασύνδεση τους με τα Κ.Ε.Σ.Υ.Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απέστειλε στις σχολικές μονάδες, τα Κ.Ε.Σ.Υ. και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας  Η. Γεωργαντάς.

Το έγγραφο επικεντρώνεται σε 9 σημεία, τα κυριότερα των οποίων είναι:


  • ·         Η έναρξη λειτουργίας των ομάδων υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες θα γίνει μετά από ενημέρωση των εκπαιδευτικών από τα Κ.Ε.Σ.Υ., κατόπιν αποστολής σχετικών οδηγιών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  • ·         Ο εντοπισμός και η περιγραφή δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές, καθώς και η παιδαγωγική υποστήριξη τους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας. Στις περιπτώσεις μαθητών που κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών τους προτείνεται η αξιολόγηση αυτών από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, προκειμένου για την έκδοση έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευση.
  • ·         Όπου δεν υφίσταται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σε περίπτωση αξιολόγησης μαθητή/τριας από το Κ.Ε.Σ.Υ. , αυτό ζητεί και λαμβάνει από τη σχολική μονάδα περιγραφική παιδαγωγική έκθεση μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • ·         Τα αιτήματα προς αξιολόγηση μαθητών/τριών, τα οποία έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη  λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., θα εξεταστούν με την προϋπόθεση της ύπαρξης περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης. Στην περίπτωση απουσίας αυτής το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων.

Β. Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου